Böjte Csaba OFM ajánljaMárton Áron Válogatott írások és beszédek című kötetét

 

Mennyei Atyánk, szentéletű Márton Áron püspökünk közbenjárására öntsd szívünkbe lángoló szeretetedet, hogy egységben, a Te szent akaratod szerinti életünkkel tanúságot tehessünk rólad és a te drága szent Fiadról, a megfeszített Jézus Krisztusról, a mi jegyesünkről! Ámen!

Fehérváron, míg a teológiára jártam, hosszú éveken keresztül hétről hétre tízen-húszan lementünk a székesegyház alatti kriptába boldog emlékű Márton Áron püspök sírjához, és egy rózsafüzér elimádkozása után elmondtuk a fenti imádságot.

Akkoriban napi egy óra 
sétát engedélyeztek a szeminaristáknak, és mi annyira szerettük, tiszteltük Márton Áront, hogy heti egy nap ezt az egy órát, amit kint a városban tölthettünk volna, lent a nyirkos kriptában imádkozásra szántuk! Jó volt elcsendesedni, erőt gyűjteni nagy püspökünk 
sírjánál! Az az eszme, lelkiség, ami életpéldájából, beszédeiből, írásaiból áradt, reménnyel, fénnyel, bizalommal töltött el, és mi, mint a kis virág a fény felé, öntudatlanul hajoltunk e tiszta, megalkuvást nem ismerő szeretet felé! A kommunizmus utolsó éveiben nagyon kevés tiszta szó, forrás volt, melyből gondolkodás nélkül lehetett meríteni, ezért 
Márton Áron írásait nagyon megbecsültük. Az Erdélyi Iskola egy-egy agyonolvasott régi példánya hihetetlen kincs volt, mert abban a vezércikket a lánglelkű apostol, a kolozsvári ifjúsági lelkész, Márton Áron írta! Minden valamire való dolgozatban illett akkoriban a 
szentírásból, a zsinati dokumentumokból és boldog emlékű Márton Áron püspök gondolataiból idézni, mert az ateista elnyomás éveiben, a sötét reménytelenség korában a nagy püspök egy-egy írása számunkra az élet, a remény forrása volt! Akkor, amikor puszta fizikai létünk, sőt egész népünk léte ostrom alatt állt, olyan jó volt olvasni 
püspökünk egyértelmű szavait: „Az élethez való jog pedig természeti jog, életét minden nemzetnek isteni parancs folytán kötelessége megtartani!” (Erdélyi Iskola, 34/35)

Kedves Testvérem! Az ateista elnyomás éveiben nem mertük volna gondolni, hogy eljön az a nap, mikor szép kötetbe összegyűjtve, bárki megvásárolhatja ezeket az életet adó igéket!! Örömmel köszöntöm a Székely Könyvtár minden megjelenő kötetét, és külön köszönöm, hogy a XX. század emberkatedrálisának, Márton Áronnak válogatott írásait, beszédeit nyomda alá szerkesztették, s a Hargita Kiadóhivatal által minden érdeklődőhöz 
eljuttatják!! Isten áldása kísérje szép munkájukat!