Loading...

Magyari Lajos

Válogatott versek

Fekete Vince

Négyszögben állunk az iskolaudvaron, szemben velünk, U betű alakban az iskola épülete, hátunk mögött a frissen épült tornaterem, két hatalmas kőrisfa árnyéka nyújtózik hátrafelé, a Tódor Anna néni kertje irányába, délelőtt van, négyszög, pionír ünnepség, Mártika néni, a pionír parancsnok vezényel, egyenruha, kék nadrág, kék szoknya, fehér ing mindenkin...

Panigay Róbert

Válogatott novellák

Borsodi L. László

„Az ember, ha nem mozdul többet, a földbe dugják – huhogta a sarokból egy nagyfülű uhu. – Nagy lyukat kaparnak, aztán kijönnek sokan, mindnek fekete a bőre, egy darabig vonyítanak, szipognak, majd a fadarabok közé zárt mozdulatlant leengedik a lyukba, rákaparják a földet.”; a hiúz így vélekedik: „Soha nem szerettük az embert, sem én, sem fajtestvérem. (…)

Székely költők

Székely költők az árnyékos oldalról

Lövétei Lázár László

…Lukáts István, Kováts Tamás, Szentiváni Mihály, Dózsa Dániel – olvasóink talán még emlékeznek, hogy sorozatunk Régi székely költők című kötete ezekkel a nevekkel fejeződött be. És most itt egy újabb csinos kötet tizenhét új névvel a „költészet árnyékos oldaláról”, olyan szerzőkkel tehát, akiknek nem lesz önálló kötetük a Székely Könyvtárban, de akikről megfeledkezni felelőtlenség lett volna a sorozat szerkesztői részéről.

Tamási Áron

Jégtörő Mátyás

Molnár Vilmos

Tamásinak ez a regénye ténylegesen is egy lélek története, amely alászállva az űr végtelen tartományaiból (avagy a mennyből), számos állati alakban ölt testet, míg végül egy újszülött csecsemő testében emberré lényegül át. Mindeme fantasztikus történet mellett azonban a legtermészetesebb valóságában ott található a mindenkori székely falu, egy benne lakó székely család minden bajával, örömével, nekikeseredéseivel és reményeivel, s időnként, persze, humoros figurázásaival.


Kőrösi Csoma Sándor

Az újabb kutatások tükrében

Molnár Vilmos

Meglepő, hogy nemcsak nyelvészeket, történészeket, keletkutatókat foglalkoztat Csoma személye. Került kezembe pszichológus, grafológus, sőt csillagjós tollából származó, vele kapcsolatos írás is. A rendületlen céltudatosság, eltántoríthatatlan kitartás, valamint ennek érdekében a fölösleges dolgokról való lemondás, amellyel Kőrös nagy szülöttje fiatal korától haladt kitűzött célja felé, valamint az általa elvégzett úttörő munka sok és sokféle ember fantáziáját foglalkoztatja – nemcsak magyarokét.